4t KYU

Tècniques de 4t kyu (cinturó taronja)

En confecció…

UKEMI WAZA
ATEMI WAZA
MUSUBI
GO NO KEIKO

TACHI WAZA:
SHOMEN UCHI  –  UCHI KAITEN SANKYO (OMOTE – URA)
SHOMEN UCHI  –  SANKYO (OMOTE – URA)
YOKOMEN UCHI  –  IRIMI NAGE (OMOTE – URA)
YOKOMEN UCHI  –  SHIHO NAGE (OMOTE – URA)
YOKOMEN UCHI  –  TENCHI NAGE
YOKOMEN UCHI  –  KOTE GAESHI (OMOTE – URA)
YOKOMEN UCHI  –  UDEKIME NAGE
CHUDAN TSUKI  –  UDEKIME NAGE
CHUDAN TSUKI  –  HIJI KIME OSAE
YODAN TSUKI  –  IKKYO (OMOTE – URA)
RYOTE DORI  –  IKKYO (OMOTE – URA)
RYOTE DORI  –  NIKYO (OMOTE – URA)
RYOTE DORI  –  SHIHO NAGE (OMOTE – URA)
RYOTE DORI  –  TENCHI NAGE (OMOTE – URA)
RYOTE DORI  –  UDE KIME NAGE (IRIMI – TENKAN)
KATATE RYOTE DORI  –  KOTE GAESHI (OMOTE – URA)
KATATE RYOTE DORI  –  KOKYU NAGE

SUWARI WAZA:
SHOMEN UCHI – NIKYO (OMOTE – URA)
KATA DORI  – NIKYO (OMOTE – URA)
RYOTE DORI  – KOKYU HO

*APTITUD I ACTITUD 4t KYU
*TENIR LLICÈNCIA FEDERATIVA ACTUALITZADA