10è KYU

Tècniques de 10è kyu (cinturó blanc, distintiu taronja)

 

– SEIZA
– MOKUSO
– KIRITSU
– HIDARI KAMAE
– MIGI KAMAE
– MAE UKEMI
– USHIRO UKEMI
– IRIMI TENKAN

TACHI WAZA:
AI HANMI KATATE DORI – IRIMI NAGE (OMOTE – URA)
AI HANMI KATATE DORI – IKKYO (OMOTE – URA)
AI HANMI KATATE DORI – SHIHO NAGE (OMOTE – URA)

 

*APTITUD I ACTITUD 10è KYU
*TENIR LLICÈNCIA FEDERATIVA ACTUALITZADA